20-lecie odnowy wspominaj z nami

GaleriaObecnie:

Odwiedza nas 954 gości oraz 0 użytkowników.

Wizyt:

Dziś11
Miesiąc242
Ogółem49353

O naszej wspólnocie

Powstawanie wspólnoty (1992-1993)

W roku 1992 kilka osób przeżyło Seminarium Odnowy w Suwałkach i rozpoczęły sie spotkania modlitewne w mieszkaniu Mirka Dziedziecha. Następnie grupa otrzymała zgodę proboszcza parafii św.Wojciecha na spotkania w salce katechetycznej przy katedrze pod opieka ks.Jacka. Do wspólnoty przyszły nowe osoby. Została rozeznana i przyjęta nazwa wspólnoty: "Paweł Apostoł".

Po przeniesieniu ks. Jacka do Olecka nie było już możliwości spotykania się w dotychczasowym miejscu. Na ostatnim spotkaniu przy katedrze wspólnota otrzymuje słowa Z 2 Kor 1 ,15-16 ; Zmieniony program podróży apostolskiej Pawła - ,,..w tym przeświadczeniu postanowiłem już wcześniej do was przybyć-byście dostąpili powtórnej łaski-a następnie udać sie od was do Macedonii i z Macedonii znów przyjść do was po to ,byście mnie wyprawili w podróż do Judei". 

Pojawia sie nowa możliwość: grupa została zaproszona przez ks.Jarosława Dąbrowskiego do parafii św Tomasza Apostoła.

Rozwój wspólnoty (1994-1995)

W dniach od 2 do 4 marca 1994 r. odbyły się w parafii św. Tomasza rekolekcje wielkanocne. Na zaproszenie ks. Jarosława proboszcza parafii prowadził je ks. Mieczysław Olszewski i członkowie wspólnoty Odnowy w Białymstoku m.in. Bożena i Adam Szczepanowscy i Danuta Zajkowska. Po rekolekcjach rozpoczęły się spotkania otwarte, w których uczestniczyło wiele nowych osób. Wspólnota uczestniczyła w czuwaniu w Częstochowie.

Latem 1994r. prawie 10 osób uczestniczyły w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy w Suchowoli prowadzonych przez ks. Andrzeja Brzozowskiego przy współpracy Bożeny i Adama Szczepanowskich. Przeżywają modlitwę o Odrodzenie w Duchu Świętym. Od marca 1995 r. do grupy rozeznającej dołącza Tomek Jegierski, który był wcześniej we wspólnocie w Olecku, a później prowadził grupę odnowy w Seminarium Duchownym w Ełku.

Powstają grupy dzielenia. Wiele osób uczestniczy w kolejnych rekolekcjach, m.in. w Uzdrawianiu Wspomnień i Rekolekcjach Eucharystycznych. Po wakacjach 9 września 1995r. grupa rozeznająca spotyka się na spotkaniu w Raczkach. Liderem wspólnoty zostaje Tomasz Jegierski. Grupa przeżywa pewne trudności - większość osób we wspólnocie przeżyło pierwsze nawrócenie, niektórzy wcześniej byli zaangażowani w praktyki psychotroniczne i nie do końca z nich zrezygnowali. Na pewien czas zostają zawieszone spotkania w małych grupach.

Zaczynają sie organizować grupy Odnowy Ełckiego Kościoła. 22 października 1995 r. z jedenastoma wspólnotami Odnowy z naszej diecezji uczestniczymy w pierwszym Diecezjalnym Dniu Jedności Odnowy w Duchu Świętym prowadzonym przez ks. Jarosława Dąbrowskiego, który z ramienia Biskupa Ełckiego się nami opiekował. W listopadzie przeżywamy dni skupienia wspólnoty w Świętej Lipce. Wspólnie modlimy się i słuchamy katechez głoszonych przez o. Mieczysława Wołoszyna. W tym samym miesiącu kilka osób wyjeżdża do Łodzi na III Forum Charyzmatyczne poświęcone doświadczeniu wspólnoty i rozeznania duchowego na drodze wiary i obecności Maryi w kształtowaniu wspólnoty. Mogliśmy też powrócić do spotkań w grupach dzielenia. Rozwija się posługa modlitwą wstawienniczą.

Kształtowanie charyzmatu wspólnoty (1996-1997).

Pierwszy kwartał nowego roku upłynął pod znakiem przygotowań do nawiedzenia naszej Diecezji przez figurę Matki Boskiej Fatimskiej (24 - 25 marca 1996 r.). Odbyliśmy we wspólnocie 3-tygodniowe ćwiczenia opracowane wg "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie... " św. Ludwika de Montford. Katechezy opracowała i prowadziła Agnieszka Opaluch. Zakończyło je indywidualne zawierzenie się Maryi podczas spotkania z Matką Boską Fatimską w Katedrze Ełckiej. 

W dniu św. Jana 24 czerwca 1996 r. liderką zostaje Agnieszka Opaluch. Na ostatnim spotkaniu przed wakacjami, podczas Eucharystii, modlimy się za nową odpowiedzialną (w dniu jej urodzin) i dziękujemy Tomkowi za rok prowadzenia wspólnoty żegnając go przed wyjazdem z Ełku. W lipcu kilka osób jedzie do Medjugorie. Agnieszka zawierza wspólnotę Matce Bożej.

Od września 1996 r. porządek spotkań jest następujący:

 • I czwartek - adoracja Najświętszego Sakramentu
 • II czwartek - Eucharystia
 • Na każdym spotkaniu modlimy się za kapłanów i za kleryków naszej diecezji, polecając ich Maryi w modlitwie różańcowej

Są dwie grupy dzielenia, które prowadzą Agnieszka i Józefa. Józefa zajmuje się zbiórką pieniędzy na cele wspólnoty. Jest też grupa muzyczna. Wiele osób podjęło sie posługi modlitwą za kapłana i lidera.

W parafii św. Tomasza Apostoła rozpoczynają się pierwsze soboty miesiąca Msze św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała oraz adoracją Najświętszego Sakramentu wynagradzające za obelgi przeciw Najświętszej Maryi Pannie. Podczas adoracji i modlitwy posługę pełnią osoby ze wspólnoty, kontynuowana jest posługa modlitwą wstawienniczą. 

Rok 1996 jest to rok, w którym nastąpiła pełna organizacja struktur Odnowy w Duchu Świętym - wybrano świeckiego koordynatora, którym została Agnieszka; moderatorem diecezjalnym został mianowany przez Biskupa Ełckiego ks. Jarosław Dąbrowski. Odpowiedzialni za wspólnoty w diecezji (jednocześnie prowadzący wspólnotę "Paweł Apostoł") oddali swoją posługę i wszystkie powierzone sobie wspólnoty w opiekę Maryi. Owocem tego zawierzenia dla wielu osób były rekolekcje "Immaculata" opracowane wg "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie... " św. Ludwika de Montforda (po raz pierwszy prowadzone w lutym 1997 r.), udział w pielgrzymce Odnowy Diecezji Ełckiej do Medjugorie (czerwiec 1997 r.) i w IV forum Charyzmatycznym (5-7 grudzień 1997 r.) na temat: " Maryja - Matką Odnowy w Duchu Świętym ".

W jedności i wierności Kościołowi. Wielki Jubileusz. (1998-2000).

Temat Dnia Jedności, który miał miejsce 22 listopada 1997r. w Piszu :"Odnowa w Duchu Śiętym w jedności i wierności Kościołowi" związany był już z budowaniem jedności z innymi wspólnotami ełckimi, Kościołem Ełckim i przygotowaniem do Wielkiego Jubileuszu. Przygotowując się do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Ełku i do Jubileuszu 2000 roku podejmowaliśmy wiele wspólnych z innymi grupami i ruchami przedsięwzięć:

 • Msze święte (np.: 19 lutego 98 r. - wspólna Eucharystia ze wspólnotą "Wieczernik" oraz gośćmi z Grajewa i Białej Piskiej, w czasie której modliliśmy się także w intencji kleryków; w Eucharystii z okazji 10-lecia kapłaństwa ks. Jarosława Dąbrowskiego również uczestniczyło wiele osób ze wspólnot Odnowy).
 • Wspólny wyjazd do Częstochowy na IV Kongres Odnowy - " Duch Święty w Kościele" (13 czerwca 2000 r.)
 • Wspólne zabawy i ogniska (sylwester 1997,1998,1999; zabawy andrzejkowe i bale karnawałowe) były okazją do uczenia się świętowania bez alkoholu.
 • Przygotowanie Diecezjalnego kongresu Ruchów Katolickich.
 • Korzystanie ze wspólnych opracowanych przez różne ruchy katolickie w diecezji materiałów formacyjnych.
 • Wspólne z animatorami innych ełckich grup Odnowy prowadzenie Seminariów Życia w Duchu św. (jesień 98 r. w parafii św. Tomasza, wiosna 2000 r. w parafii Opatrzności Bożej, również w seminarium w Olecku i posługa modlitwą wstawienniczą podczas seminarium w Gołdapi).

Seminaria miały duży wpływ na rozwój naszej wspólnoty i powstanie nowych grup Odnowy w Ełku. Po jesiennym seminarium w 1998r. w parafii św. Tomasza we wspólnocie pojawili się nowi uczestnicy na spotkaniach czwartkowych, utworzono nowe grupy dzielenia i diakonie (oprócz posługi muzycznych i modlitwę za wspólnotę powstały grupy: modlitwy za pierwsze soboty, opieki nad małymi dziećmi, porządkowo-dekoracyjna, pogodna, misyjna). Powstała wspólnota przy parafii Chrystusa Sługi na osiedlu Konieczki. Po seminarium w parafii Opatrzności Bożej w 2000r. również powstaje grupa Odnowy.

W 1999 r. - Roku Boga Ojca - szczególne miejsce na spotkaniach modlitewnych i w grupach dzielenia zajmują się do przygotowanie do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II: poprzez modlitwę i poznawanie nauczania Papieża. W Roku Jubileuszowym, 25 stycznia, w święto nawrócenia św. Pawła, który jest patronem naszej wspólnoty, po raz pierwszy obchodziliśmy Święto Wspólnoty. Szczególnym wydarzeniem dla wspólnoty w Roku Jubileuszowym (27 lutego) było spotkanie z pasterzem Ełckiego Kościoła J.E. biskupem Edwardem Samselem, które odbyło się w ramach wizyty w parafii.

Okazją do lepszego poznania naszego patrona była też zabawa andrzejkowa. Poszczególne grupy przygotowały scenki przedstawiające wydarzenia z życia apostoła Pawła. Pozostali mieli odgadnąć, jakich wydarzeń dotyczyły scenki i odnaleźć odpowiednie fragmenty w Piśmie Świętym. W każdym roku (od 1996 r.) po 3-tygodniowych ćwiczeniach odnawiamy ofiarowanie się Jezusowi przez Maryję, prowadzimy posługę w pierwsze soboty miesiąca.

W Święto Wspólnoty 25 stycznia 2001 r. liderką zostaje wybrana Katarzyna Jancewicz i jest nią dwie pełne kadencje do 2009 r.

W latach 2001-2002 prawie wszyscy animatorzy i większość osób po REO uczestniczą w kursie "Pierwsze Słowo". Każda z tych osób zaangażowana jest w wybranej przez siebie sekcji diecezjalnej przy przygotowywaniu i prowadzeniu ewangelizacji (m.in. na czuwaniu maturzystów w Częstochowie i Kongresie Odnowy w Duchu Świętym Metropolii Warmińskiej, Marszu Dla Jezusa – w Niedzielę Miłosierdzia prowadzonegoprzez grupy odnowy z Ełku)a także w prowadzeniu spotkań we wspólnocie. Ostatnie lata są czasem znacznego liczebnego wzrostu wspólnoty. Nowe osoby przychodzące do wspólnoty spotykały się wcześniej przy różnych okazjach: nabożeństw w pierwsze soboty, modlitwie wstawienniczej, spotkaniach indywidualnych czy akcjach ewangelizacyjnych. Formacja we wspólnocie w Nowym Tysiącleciu oparta jest głównie na nauczaniu Ojca Świętego.

W roku 2003 dziękowaliśmy Panu Bogu za 10-lecie wspólnoty. Był to czas szcególnej refleksji o działaniu Pana Boga w życiu każdego z nas. W październiku 2003 - 3 tyg. ćwiczenia przygotowujące do odnowienia zawierzenia się Jezusowi przez Maryję , ofiarowaliśmy w intencji małżeństw (w Roku Różańca Świętego zgodnie z wezwaniem Jana Pawła II odmawialiśmy na spotkaniach tajemnice w intencji pokoju i małżeństw).

2003/04 W listopadzie w jedności ze wspólnotami całej diecezji rozpoczęliśmy formację: "COM PRZYRZEKŁ BOGU PRZY CHRZCIE RAZ ..." ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów:

 • Funkcja kapłańska, prorocka i królewska
 • Oddzielna formacja trzech grup.
 • "Daj mi pić" - oddanie naszych wnętrz.
 • Nauczanie Ojca Świętego: Encyklika o Eucharystii, Ecclesia in Europa
 • Pasterzowanie Biskupa Ełckiego.

Pan Bóg dotykał naszego pogaństwa,tego co w nas nieochrzczone. Poznawaliśmy herezje głoszone na przestrzeni dziejów kościoła i oddawaliśmy pogaństwo ,które rozpoznaliśmy w sobie. Poznawaliśmy swój egoizm,starając sie określić jego typ (ślimak,gwiazda,cesarz,cierpiętnik) i odkrywaliśmy jaki zniekształcający wpływ ma na obraz Boga ,który w sobie nosimy.

W prowadzeniu formacji uwzględnialiśmy różnorodność osób we wspólnocie:

 • "oseski karmione mlekiem"=ci,którzy dopiero przyszli do wspólnoty i mają swoje oczekiwania... (J4,1-10)
 • osoby, które już zadziwiły sie cudami Pana Boga i rozumieją na czym polega zaufanie Bogu w codzienności... (J4,11-22)
 • osoby, które są posyłane do innych ...(J4,23-26)

W styczniu w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan wraz ze wspólnotami ełckimi przygotowaliśmy nabożeństwo. Oparte zostało o opis stworzenia świata z Księgi Rodzaju. Dzięki formie nabożeństwa, wszyscy uczestnicy mogli w nim brać czynny udział. Katechezę wygłosił ks. Jerzy Fidura.

2004/2005

W roku 2004 wspólnoty odnowy Diecezji Ełckiej podjęły pracę w temacie "relacja z moim ojcem".Jest to kontynuacja pracy ubiegłorocznej. Uświadamialiśmy sobie ,że wiele problemów osobistych ,a także nieufna i lękowa relacja z Bogiem,ma swe źródła w zaburzonej relacji ze swym ojcem. W toku formacji te odkryte zranienia i niedostatki oddawaliśmy wszechogarniającej Ojcowskiej miłości... We wrzesniu cała wspólnota / wraz z dziećmi / wzięła udział w VI Kongresie Wspólnot Odnowy w Duchu Świetym Metropolii Warmińskiej.Hasłem spotkania były słowa z 2 Kor 12,9 ,, Wystarczy ci mojej łaski,moc w słabosci się doskonali ''.

Na pierwszy dzień kongresu, przeznaczonego dla animatorów pojechało dwóch animatorów z naszej wspólnoty. Drugi dzień to spotkanie otwarte , wspólna Eucharystia, katecheza ks. Mirosława Nowosielskiego. Tego dnia świadectwo dała nasza siostra Beata, poruszyło serca wielu !!!! 

Formacja w tym temacie sprawiła, że nasza wspólnota zmniejszyła się prawie o połowę. Jedni nie chcieli podjąć w swoim życiu tego tematu i odeszli , inni rozpoczęli formację ale nie chcieli jej kontynuować. Modlimy się za nich cały czas i oczekujemy powrotu! 

W styczniu 2005 r. Wspólnoty Odnowy w Duchu św. Znowu spotkały się na modlitwie w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Modlilismy się w następujących intencjach:

 • o mądrość w szukaniu Jezusa
 • za rodziny – ojcostwo i macierzyństwo
 • o nadzieję dla zniechęconych
 • za niewierzących
 • o miłość do drugiego człowieka
 • o cenienie wartości życia

Modlitwę w poszczególnych intencjach prowadzili liderzy wspólnot ełckich. Wspólnota mocniej zaangarzowała się w pracę w parafii przy której się spotyka. Sześc osób ze wspólnoty zostało członkami Rady Parafialnej. 

W lipcu nasze miasto przeżywało Peregrynację Relikwi św . Tereski od Dzieciątka Jezus.Już od czerwca rozpoczęliśmy przygotowania do udziału ełckich wspólnot do czuwania przy relikwiach. Przygotowaliśmy , wraz ze wspólnotami rozważania i taniec uwielbienia Boga.

Formację roku zakończyliśmy 3 – tygodniowym przygotowaniem do aktu zawierzenia się Jezusowi przez Maryję. W kolejnych trzech tygodniach kontemplowaliśmy obrazy:

 • Miłosiernego Ojca
 • Niepokalanego Serca Maryi
 • Najświętrzego Serca Pana Jezusa

Na rok 2005/06 wspólnota zaplanowała kontynuację pracy nad relacją z ojcem.

Tematem były słowa wypowiedziane przez Boga do Abrahama : "wyjdź z domu ojca". Formacja była oparta na rozważaniu życia Abrahama i jego relacji do Boga. Przez tą formację uczyliśmy się rozpoznawać wolę Boga w swoim życiu. W grudniu przeżywaliśmy we wspólnocie dzień skupienia.Wprowadzeniem do tego dnia było spotkanie czwartkowe, na którym ogladaliśmy I cześć filmu pt. „ Abraham ''. Wsobotę rozpoczęliśmy pracę w grupach dzielenia, której tematem było :,, Moje miejsce w domu rodzinnym '' oraz „Jak wyglądało lub jak wygląda moje wyjście z domu ? ''.

Wykonaliśmy rysunki, na których za pomocą symboli przedstawialiśmy życie Abrahama. Następnie poszukiwaliśmy związku tych symboli z naszym życiem. Każda grupa wykazała się oryginalnością i pomysłowością. W dalszej części spotkania obejrzeliśmy II cz. Filmu , która przedstawiała dzieje Abrahama po wyjściu z domu ojca. Dzień zakończyliśmy wspólną Eucharystią.

W tym roku spotkanie opłatkowe nie miało tradycyjnej formy, gdyż nie dzieliliśmy się opłatkiem we wspólnocie. Spotkalismy się na na adoracji i modliliśmy się za nasze rodziny. Zapraszaliśmy Jezusa, by urodził się w naszych domach, we wszystkich pokoleniach oraz w domach których żyjemy. Po błogosławieństwie w sposób losowy / jak co roku / wybieraliśmy patronów na nowy rok kalendarzowy. Każdy wziął do domu opłatek, żeby przełamując się nim w Wigilię z członkami rodziny, przełamać wszystko co dzieli pokolenia.

W styczniu spotkaliśmy się w Tygodniu modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo przebiegało w oparciu o fragment z Dziejów Apostolskich 10, 28-29 i 34- 38.

Prowadzona była modlitwa przebłągalna za brak jedności:

 • w Kościele – za brak posłuszeństwa
 • w rodzinie – za brak Boga, modlitwy, dziękczynienia za siebie , za nałogi
 • we wspólnocie – za zniechęcenia, egoizm, brak ewangelizacji
 • w środowisku w którym żyjemy – za brak szacunku dla człowieka i egoizm.

Uwielbiając Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego układaliśmy znak ryby – symbol chrześcijaństwa. Ryba została zbudowana z elementów symbolizujących ewangeliczne wartści chrześcijan. W lipcu wspólnota została zaproszona przez siostry Karmelitanki do uczestnictwa w uroczystości Poświęcenia Krzyża i Placu pod budowę Klasztoru. Cieszyliśmy się ogromnie ! Mogliśmy śpiewem służyć, modlić się i dziękować Bogu za dar sióst między nami.

Formację w roku 2006/07 obchodzimy pod hasłem: „Trwajcie mocni w wierze, gdzie skarb twój tam i serce twoje" .

Formację rozpoczęliśmy od ewangelizacji. Wraz ze wspólnotami ełckimi przeprowadziliśmy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w katedrze ełckiej. Od bardzo długiego czasu Pan Bóg zapraszał nas do tego. Nie cała wspólnota brała bezpośredni udział w przygotowaniach i prowadzeniu. Każdy miał się modlić i słuchać ,czy Pan Bóg wzywa do dania świadectwa lub innej formy zaangarżowania. W czasie seminarium grupy dzielenia przygotowywały tematy wzięte z seminarium i prowadziły spotkania dla całęj wspólnoty. Okazało się to bardzo twórcze dla wszystkich.

W katedrze powstała wspólnota odnowy, liderem jest Gosia Zięba która była w naszej wspólnocie animatorem. CHWAŁA PANU !!!!!!!!!!!!!!!

W tym roku również spotkanie opłatkowe przeżyliśmy w zjednoczeniu z innymi wspólnotami z Ełku. Spotkaliśmy się w kościele, w parafii pod wezwaniem Królowej Apostołów.Każdy uczestnik miał przynieść ze sobą krótkie słowo , na kartce lub obrazku, którym obdaruje podczas spotkania osobę stojącą obok.

To słowo miało być ważne dla obdarowującego, miał to być dar z siebie. Wszyscy głęboko przezyliśmy to spotkanie. Zostaliśmy wezwani przez Boga do modlitwy za tych , dla których narodzenie Jezusa jest obojętne.

W styczniu spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie ekumenicznej, której tematem były słowa: „ Aby każdy język wyznał , że Jezus Chrystus jest Panem . ''

Przygotowaliśmy Nabożeństwo Słowa. Modliliśmy się: 

 • za duchownych wszystkich wyznań
 • za wspólnoty chrześcijańskie
 • o wybaczenie podziałów w historii chrześcijaństwa
 • za tych, którzy boją się jedności
 • za tych, którzy cierpią z powodu podziałów
 • za tych, którzy pracują na rzecz jedności
 • za tych , którzy są zgorszeni podziałami

Kazanie wygłosił ks. Grzegorz Stołycia, proboszcz parafii Gregokatolickiej.

W kwietniu wszystkie wspólnoty naszego miasta włączyły się w przygotowanie Marszu dla Jezusa. Tegoroczny marsz odbył się po hasłem:  " PAN KRÓLUJE WESEL SIĘ ZIEMIO ''

Modlitwa w czasie przemarszu ulicami naszego miasta oparta była na fragmentach Psalmów i byłą dziękczynieniem i uwielbieniem miłości i miłosierdzia Boga. Po przybyciu na plac Jana Pawła II zostaliśmy przywitani przez księdza Artura Hauchę , który jest odpowiedzialny za nowopowstałą wspólnotę przy katedrze.

Rozpoczęliśmy uwielbienie tańcem ewangelizacyjnym w którym uczestniczyli wszyscy zebrani na placu. Wszyscy chętnie właczyli się w pląsanie i śpiew. Na zakończenie obecni kapłani błogosławili dzieci i wszystkich zebranych. Rozeszliśmy się do domów ze śpiewem na ustach!

W roku 2009 liderem wspólnoty zostaje wybrana Adriana Kurasz, a opiekunem ks. Grzegorz Stankiewicz, wice-liderem jest nadal Sylwester Darmofał a od roku 2012 Agnieszka Plakwicz. Od września 2012 r. następuje też zmiana opiekuna wspólnoty, zostaje nim ponownie ks. Jarosław Dąbrowski.

Od września 2013 r. do września 2014 r. liderem jest Ewa Hryniewicka, a opiekunem ks. Jarosław Dąbrowski, wice-liderem jest nadal Agnieszka Plakwicz.

Od września 2014 r. odpowiedzialnym za wspólnotę jest ks. Jarosław Dąbrowski.

Od września 2015 r. liderką wspólnoty zostaje Agnieszka Opaluch a opiekunem wspólnoty jest ks. Jarosław Dąbrowski.

Nasze spotkania odbywają się w każdy czwartek (oprócz wakacji) w parafii św. Tomasza Apostoła w Ełku po Mszy świętej o godz. 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


stat4u